Đăng ký môn học chương trình đào tạo liên thông BS-MS năm 2021

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

 

 

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BS-MS NĂM 2021

 

Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo liên thông BS-MS

Ngành Hóa học

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký Mẫu đơn

SV điền đầy đủ thông tin, in và ký tên, sau đó scan file theo định dạng PDF nộp đính kèm trong đường dẫn đăng ký môn học theo cú pháp MSSV_Hoten.pdf

Sinh viên đã trúng tuyển thực hiện đăng ký môn học theo link đính kèm (Mỗi sinh viên đăng ký tối thiểu 3 môn, tối đa 6 môn) Đăng ký môn học liên thông

Danh mục các học phần liên thông

Ngành Hóa học

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Thời gian thực hiện đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/12/2021