TB - Lịch học Học kỳ II Chương trình Lab Science Trading (khóa 2)

Lịch học Học kỳ II Chương trình Lab Science Trading dành cho học viên khóa 2 như sau:

1. Môn Marketing (Part 1) 

Giảng viên phụ trách: Mr. Paul McAfee (MBA, Instructor of Business, State University of New York, University at Buffalo, Singapore & Buffalo, NY, USA)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 3, Thứ 5 (từ 18h00 đến 21h00) và Thứ 7 (từ 08h30 đến 11h30)

+ Học trong 3 tuần, Từ ngày 11/7 đến ngày 30/7

2. Môn Công nghệ Sinh học và thị trường (BioTechnology and Market) 

Giảng viên phụ trách: Prof. Jean Viallet (CEO, Professor at Institut Albert Bonniot)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00) và Thứ 7, Chủ nhật (từ 08h30 đến 11h30 và 13h00 đến 17h00)

+ Từ ngày 01/8 đến ngày 07/8

3. Môn Công nghệ Sinh học hình ảnh và Ứng dụng (Biological imaging techniques and apllications) 

Giảng viên phụ trách: TS. Trần Văn Hiếu (Khoa Sinh học, Công nghệ Sinh học, trường Đại học KHTN, ĐHQG - HCM)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00) 

+ Học trong 3 tuần, từ ngày 08/08 đến ngày 26/08

4. Môn Đặc tính xã hội, văn hóa của các nền kinh tế khác nhau trên thế giới (Sociology of Intercultural Relations applied to LST)

Giảng viên phụ trách: Prof. Ewa Martin (University Grenoble Alpes, Grenoble)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00) và Thứ 7, Chủ nhật (từ 08h30 đến 11h30 và 13h00 đến 17h00)

Từ ngày 26/8 đến ngày 04/9

5. Môn Tổng quan về phân tích dụng cụ (Principles of Instrumental Analysis)

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Đông (Khoa Hóa học, trường Đại học KHTN, ĐHQG - HCM)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00)

+ Học trong 8 tuần, từ ngày 05/09 đến ngày 29/10. Trong 2 tuần đầu, chỉ học ngày Thứ 2; tuần thứ 3 được nghỉ, bắt đầu học 2 buổi/tuần trong 4 tuần kế tiếp.

6. Môn Anh văn chuyên ngành Sinh học/Công nghệ Sinh học (English in Biology/Biotechnology)

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trí Nhân và TS. Nguyễn Thị Hồng Thương (Khoa Sinh học/Công nghệ Sinh học, trường Đại học KHTN, ĐHQG - HCM)

Thời gian:

+ Chiều Thứ 7 hằng tuần (13h30 đến 17h00)

+ Học trong 8 tuần, từ ngày 05/09 đến ngày 29/10

7. Môn Anh văn chuyên ngành Hóa học (English in Chemistry)

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Ánh Mai và TS. Nguyễn Tuyết Phương (Khoa Hóa học, trường Đại học KHTN, ĐHQG - HCM)

Thời gian:

+ Tối thứ 4 hằng tuần (18h00 đến 21h00)

+ Học trong 8 tuần, từ ngày 05/09 đến ngày 29/10

8. Môn Công nghiệp Hóa học (Chemistry Industry)

Giảng viên phụ trách: Prof. Yannick Valle  (University Grenoble Alpes, Grenoble)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00) và Thứ 7, Chủ nhật (từ 08h30 đến 11h30 và 13h00 đến 17h00)

Từ ngày 02/11 đến 07/11

9. Môn Phương pháp thuyết phục trong mua bán và thương mại (Living, working and negotiating in a multicultural environment)

Giảng viên phụ trách: Prof. Francis Python (University Grenoble Alpes, Grenoble)

Thời gian:

+ Tối các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (từ 18h00 đến 21h00) và Thứ 7, Chủ nhật (từ 08h30 đến 11h30 và 13h00 đến 17h00)

Từ ngày 19/11 đến 25/11