Lịch học - môn Marketing (Part 2) - Lab Science Trading khóa 2

Môn học Marketing (Part 2) do Giáo sư Youssef Gemayel phụ trách sẽ học từ ngày 19/6 đến ngày 25/6 vào thời gian cụ thể như sau:

+ Các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: Tối 18h00 đến 21h00

+ Thứ bảy, Chủ nhật (19/6 và 25/6) Sáng: 08h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h30

Địa điểm học là Phòng I76, tòa nhà I (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM).