TB đánh giá môn học - chương trình Lab Science Trading, khóa 2

Được sự cho phép của Đại học Quốc Gia TP.HCM (ĐHQG-HCM),  Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQG-HCM liên kết với Đại học Joseph Fourier, Grenoble – Pháp tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chuyên ngành LabScienceTrading.  

Khóa tuyển thứ 2 với 8 Học viên đã bắt đầu nhập học môn đầu tiên vào ngày 24/01/2016. 

Với mong muốn thu thập các ý kiến đóng góp của các bạn về chương trình này sau khi kết thúc mỗi môn học nhằm góp phần nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo nói chung và môn học nói riêng, Ban chủ nhiệm khoa Hóa học và BTC chương trình tiến hành thực hiện khảo sát đánh giá môn học đối với các Học viên khóa 2.

+ Link KHẢO SÁT

+ Thời gian thực hiện: chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc các môn học.

Đề nghị các bạn Học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.