TB đánh giá môn học - chương trình Lab Science Trading, khóa 1

Như vậy, đến thời điểm này, các Học viên của chương trình Lab Science Trading, khóa 1 đã sắp kết thúc việc học các môn lý thuyết.

Đây cũng là khóa tuyển đầu tiên của chương trình, do đó Ban chủ nhiệm khoa Hóa học và Ban tổ chức chương trình rất mong chờ các ý kiến đóng góp của các bạn về chương trình này. Ý kiến của các bạn sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo nói chung và môn học nói riêng.

Ban chủ nhiệm khoa Hóa học và Ban tổ chức chương trình tổ chức thực hiện khảo sát trong toàn bộ Học viên của khóa 1.

+ Link KHẢO SÁT

+ Thời gian thực hiện: từ đây đến hết 31/03/2016.

Đề nghị các bạn Học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.