TB Lịch học Môn Mối quan hệ giữa Khoa học và Thương mại (Commerce and Science) (dành cho khóa 1, khóa 2)

Môn học Mối quan hệ giữa Khoa học và Thương mại (Commerce and Science) do Giáo sư Ghislaine Pellat phụ trách sẽ học từ ngày 02/3 đến ngày 09/3 vào thời gian cụ thể như sau:

+ Các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5: Tối 18h00 đến 21h00

+ Thứ bảy, Chủ nhật (05.3 và 06/3) Sáng: 08h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h30

Phòng học cụ thể sẽ thông tin sau.

Riêng ngày Chủ nhật (06/3) các bạn học viên khóa 01 sẽ phải đi học cùng với bạn khóa 02.