Thông báo thời khóa biểu Môn học Quản trị Công ty (Knowledge Company) (dành cho khóa 1, khóa 2)

Môn học Quản trị công ty (Knowledge Company) do Giáo sư Patrick Lelorieux sẽ học vào thời gian như sau:

+ Chủ nhật, 24/01/2015, Sáng: 08h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h30

+ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5 (Từ ngày 25/01 đến ngày 28/01): Tối: 06h00 - 09h00

Phòng học cụ thể sẽ thông tin sau.

Môn này các bạn học viên khóa 01 và khóa 02 học chung.

Thi cuối kỳ (Final Test) vào buổi học cuối cùng là Thứ 5, 28/01