Lịch thi kết thúc môn - Môn Công nghiệp Hóa học - LabScienceTrading khóa 1

Môn học Công nghiệp Hóa học (Chemistry Industry) của lớp 15LST, khóa 1 sẽ thi kết thúc môn vào thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thời gian: Từ 08h30 - 10h30, Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng I59A, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

3. Lưu ý:

- Học viên có mặt 15 phút trước giờ thi

- Thời gian làm bài 120 phút, không được sử dụng tài liệu.