Thông báo về CN Hóa dược

           THÔNG BÁO

Môn Các phương pháp sàng lọc đánh giá hoạt tính (Lớp đại trà và lớp CNTN) nghỉ học ngày 23 và 26/02/2016.

Tuần sau học lại bình thường theo TKB

Sinh viên K2013 thuộc chuyên ngành Hóa Dược tập trung lúc 9h20 tại phòng F205A, ngày 23/02/2016 (thứ

... Đọc thêm: Thông báo về CN Hóa dược

Thông báo v/v hiệu chỉnh học phần HK2/15-16

                         THÔNG BÁO

Sinh viên nộp đơn xin hiệu chỉnh học phần HK2/15-16 về văn phòng khoa Hóa (I59A)

Thời gian: từ 8h00 ngày 22/02/2016 đến 11h00 ngày 26/02/2016

Mẫu đơn SV tải tại

... Đọc thêm: Thông báo v/v hiệu chỉnh học phần HK2/15-16

Thông báo thay đổi GVCN lớp 14HOH1 và 15HOH2

ĐH QUỐC GIA TP. HCM                               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KHOA HÓA HỌC                                        Tp. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: THAY ĐỔI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHÓA 2014, 2015

... Đọc thêm: Thông báo thay đổi GVCN lớp 14HOH1 và 15HOH2

Thông báo nộp đơn xét làm đề tài tốt nghiệp HK2/15-16

                           THÔNG BÁO

 V/v thời gian nộp đơn xét làm đề tài tốt nghiệp

   Học kỳ 2, năm học 2015-2016, khóa 2012 trở về trước

Thời gian: ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2016

Địa điểm

... Đọc thêm: Thông báo nộp đơn xét làm đề tài tốt nghiệp...

Thông báo chọn giáo viên hướng dẫn CN Hóa dược_K2013

                                                              Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2016

                                   THÔNG BÁO

        V/v chọn giáo viên hướng dẫn chuyên ngành Hóa Dược

Sinh viên có tên

... Đọc thêm: Thông báo chọn giáo viên hướng dẫn CN Hóa...

Kết quả DSSV vào chuyên ngành học kỳ 2/15-16_K2013

       Khoa Hóa học                                   Tp. HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2016

                                  THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét chọn SV vào chuyên ngành HK2, NH 2015-2016

                           (Khóa 2013)

Dựa trên danh sách đăng ký vào

... Đọc thêm: Kết quả DSSV vào chuyên ngành học kỳ 2/15-16_K2013

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4237171
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3627
24796
41486
4237171