Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

Sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học xem thời khóa biểu mới nhất trong file đính kèm bên dưới.

-

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

Sinh viên chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học xem thời khóa biểu mới nhất trong file đính kèm bên dưới.

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương...

Thông báo phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021 và 2022 chương trình CQ đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021 và 2022 chương trình CQ đại trà và CNTN ngành Hóa học

Sinh viên xem

... Đọc thêm: Thông báo phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020,...

Thông báo đăng ký học phần HK1/2023-2024_Chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần HK1/2023-2024_Chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

- Thông báo ĐKHP

- T

... Đọc thêm: Thông báo đăng ký học phần HK1/2023-2024_Chương...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học khóa 2020, 2021, 2022

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học khóa 2020, 2021, 2022

* THỜI KHÓA BIỂU VÀ KẾ HOẠCH HỌC

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022 chương trình chính quy ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HKI/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022 chương trình Chính quy

Ngành Hóa

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 khóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10548436
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
12547
12547
284868
10548436