Thông báo phòng học HK3/2022-2023 khóa 2022 chương trình CLC ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/2022-2023 khóa 2022 chương trình CLC ngành Hóa học

SV xem thời khóa biểu có cập nhật phòng học

... Đọc thêm: Thông báo phòng học HK3/2022-2023 khóa 2022...

Thông báo thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa 2022 chương trình CLC ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa 2022 chương trình CLC ngành Hóa học

THỜI

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa...

Thông báo Lịch học Bài tập Tình huống trong PTN của môn An toàn PTN

    Khoa Hóa học                                                                                Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG PTN, MÔN AN TOÀN PTN

    Sinh viên

... Đọc thêm: Thông báo Lịch học Bài tập Tình huống trong PTN...

Thông báo v/v điều chỉnh lịch học ngày 11/04/2023_CLC ngành Hóa

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học ngày 11/04/2023_CLC ngành Hóa

Do ngày 11/04/2023, SV chương trình CLC ngành Hóa học khóa 2021 trùng lịch học với lịch thi nên lịch học ngày 11/04 điều chỉnh như sau:

- Môn Anh văn chuyên ngành

... Đọc thêm: Thông báo v/v điều chỉnh lịch học ngày...

Thông báo phòng học HK3/2022-2023 khóa 2020, 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/2022-2023 khóa 2020, 2021 CT CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

Sinh viên khóa 2020, 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học xem thời khóa biểu có cập nhật phòng học 

... Đọc thêm: Thông báo phòng học HK3/2022-2023 khóa 2020,...

Thông báo thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa 2020 và 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa 2020 và khóa 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK3/2022-2023 khóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547535
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11646
11646
283967
10547535