Thông báo v/v phân công GVCN năm học 2018-2019

Khoa Hoá học                                                                          Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v phân công giáo viên chủ nhiệm

Năm học

... Đọc thêm: Thông báo v/v phân công GVCN năm học 2018-2019

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học (cập nhật)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021 và 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

Sinh viên xem thời khóa biểu cập nhật và các thông tin đính kèm dưới đây:

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021 và 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

Sinh viên xem thời khóa biểu và các thông tin đính kèm dưới đây:

-

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa...

Thông báo v/v Lịch học bài tập tình huống môn An toàn PTN, Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (Các lớp Chất lượng cao, ngành Hóa học)

   Khoa Hóa học                                                   Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MÔN AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÁC LỚP 23HOH-CLC, HỌC KỲ 1, NH 2023-2024

V/v Buổi học Bài tập

... Đọc thêm: Thông báo v/v Lịch học bài tập tình huống môn...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học (cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học (cập nhật phòng học)

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, và 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

*

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12357070
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
387
19176
627346
12357070