Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề môn Thực tập Hóa học ứng dụng HK1/2023-2024 ngành Hóa học

THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyên đề môn Thực tập Hóa học ứng dụng HK1/2023-2024 ngành Hóa học

Sinh viên chương trình CQ Đại trà và CNTN có đăng ký môn Thực tập Hóa học ứng dụng (CHE10022, mã lớp 1) ở HK1/2023-2024 thì thực hiện đăng ký chuyên đề theo hướng dẫn bên dưới.

Môn học Thực tập Hóa học ứng dụng trong HK I/2023-2024 sẽ mở tất cả 6 chuyên đề, mỗi sinh viên đăng kí học đủ 3 trong 6 chuyên đề thì được tính hoàn thành môn học.

- Chuyên đề 1: Hóa hữu cơ (tối đa 44 SV)

   + Tổng hợp benzocaine

   + Cô lập curcumine từ củ nghệ

- Chuyên đề 2: Hóa vô cơ (tối đa 60 SV)

   + Tổng hợp muối Mohr và phân tích, đánh giá thành phần hóa học trong sản phẩm điều chế

   + Tổng hợp phức chất

- Chuyên đề 3: Hóa lý (tối đa 50SV)

   + Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Zeolit 3A

   + Khảo sát khả năng hấp phụ vật liệu hấp phụ

- Chuyên đề 4: Hóa dược (tối đa 45SV)

   + Kiểm nghiệm dược liệu bằng PP hóa học

   + Đánh giá tác dụng sinh học

- Chuyên đề 5: Hóa phân tích (tối đa 24 SV, 12SV/nhóm)

   + Phân tích hỗn hợp dược phẩm bằng PP HPLC-UV

- Chuyên đề 6: Hóa polyme (Tối đa 25 SV,)

   + Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính năng cơ lý của vật liệu composite

LINK ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ

* Lưu ý: Sinh viên đăng kí các chuyên đề dựa theo mức độ yêu thích (từ yêu thích nhất đến yêu thích ít nhất) tương ứng với mỗi dòng (YT1-YT6). Khoa sẽ lấy 3 chuyên đề yêu thích nhất của sinh viên trong 6 chuyên đề.

Mỗi chuyên đề sẽ có giới hạn số lượng, trường hợp chuyên đề nào có số lượng đăng kí vượt chỉ tiêu thì Khoa sẽ lấy dựa theo thời gian đăng kí, những sinh viên nằm ngoài chỉ tiêu của chuyên đề đó sẽ được chuyển sang chuyên đề yêu thích tiếp theo.

* Thời gian đăng kí: đến hết ngày 18/09/2023 (Thứ hai)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10238826
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
14060
94297
1283420
10238826