Thông báo nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và cập nhật lịch học các môn thực tập cơ sở (CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học)

THÔNG BÁO

Nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và cập nhật lịch học các môn thực tập cơ sở (CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học)

   Lễ 30/4 và 01/5, SV được nghỉ học tất cả các môn (LT, BT, TH) từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2022.

SV cập nhật lại lịch học thực tập các môn cơ sở khóa 2019, 2020 TẠI ĐÂY.

Lưu ý:

- Đối với các môn học của khóa 2019, 2020: BCN Khoa đã đề xuất phòng khảo thí xếp lịch thi CK từ ngày 27/6 đến ngày 10/7/2022.

- Đối với các môn học SV học lại với khóa 2021: SV thi CK theo lịch thi của K21. Trường hợp SV bị trùng lịch thi với lịch thực tập thì SV chủ động liên hệ Trưởng thực tập để được sắp xếp ngày thực tập bù. Lưu ý SV phải báo sớm ngay sau khi có lịch thi để Trưởng thực tập sắp xếp.