Thông báo v/v chuyển từ hình thức dạy và học trực tuyến sang dạy và học tập trung

THÔNG BÁO

V/v chuyển từ hình thức dạy và học trực tuyến sang dạy và học tập trung

Căn cứ trên CV số 792/ĐHQG-VP (file đính kèm) của Đại học Quốc Gia TPHCM, Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên tất cả các khóa thuộc chương trình Đại trà, Cử nhân tài năng, Chất lượng cao và Việt-Pháp ngành Hóa học về việc chuyển từ hình thức dạy và học trực tuyến sang dạy và học tập trung tất cả các môn học do Khoa Hóa học phụ trách mở trong đợt 1 và đợt 2.

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 18/5/2020.

Sinh viên theo dõi thông báo về phòng học trên website Khoa Hóa học trong thời gian tới.