Thông báo v/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp CNTN khóa 2016 (cập nhật)

THÔNG BÁO

V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp CNTN khóa 2016 (cập nhật)

* Thời gian (có điều chỉnh)

- Hội đồng 1: 7h30, ngày 17/2/2020 (thứ 2), tại phòng C.05

- Hội đồng 2: 7h30, ngày 19/2/2020 (thứ 4), tại phòng C.05

* Thứ tự trình (cập nhật):

Danh sách Hội đồng 1

Danh sách Hội đồng 2

Lưu ý:

- Sinh viên sẽ chuẩn bị 03 quyển báo cáo: 1 quyển nộp cho GVHD, 2 quyển nộp cho thư kí hội đồng (nộp trước ít nhất 2 ngày). Quyển nộp cho thư kí hội đồng thì SV sẽ nộp tại văn phòng khoa (I.59B).

- Sinh viên chuẩn bị trước các file báo cáo và trình bày trước hội đồng (powerpoint hoặc prezi,…) trong khoảng thời gian không quá 12 phút.

- Thời gian 7h30 là thời gian bắt đầu báo cáo, do đó YÊU CẦU tất cả sinh viên có mặt tại Hội đồng báo cáo lúc 7h00, chép tất cả các file báo cáo vào cùng 1 laptop ngay từ đầu buổi và sử dụng laptop này xuyên suốt ngày báo cáo.

- Trang phục lịch sự, tác phong nghiêm túc khi tham gia báo cáo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3874819
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1618
13829
25528
3874819