Thông báo về hướng nghiên cứu, danh sách GV nhận hướng dẫn và đăng ký GVHD đối với sinh viên hệ CNTN khóa 2017

 THÔNG BÁO

Về hướng nghiên cứu, danh sách GV nhận hướng dẫn và đăng ký GVHD đối với sinh viên hệ CNTN khóa 2017

   Sinh viên lớp 17HOH_TN xem danh sách GV nhận hướng dẫn sinh viên hệ CNTN khóa 2017 trong thông báo.

Sinh viên chủ động liên hệ với GV để xin hướng dẫn. Sau khi có sự đồng ý của GV thì SV điền thông tin vào link bên dưới.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 30/11/2019.

- Danh sách GV nhận hướng dẫn

- Giới thiệu CTĐT

- Link đăng ký GVHD