Thông báo số 03 v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV ĐHCQ khoa Hóa học đợt tháng 09 năm 2019

 Khoa Hóa học                                                           Tp. HCM, ngày  21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 03

V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV ĐHCQ khoa Hóa học 

Đợt tháng 09 năm 2019

Danh sách sinh viên đăng kí làm Lễ tốt nghiệp

 ---

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu Lễ là 8h00. Do đó, 7h30 sinh viên phải vào Giảng đường để ổn định vị trí theo hướng dẫn.

- Khi vào giảng đường làm lễ, yêu cầu sinh viên phải cầm theo giấy biên nhận và ngồi theo đúng thứ tự trong danh sách từng chuyên ngành (file đính kèm).

- Để đảm bảo trật tự và an toàn cho buổi lễ, trường hợp sinh viên có phụ huynh muốn vào giảng đường tham dự lễ thì sinh viên phải đưa thư mời cho phụ huynh để xuất trình khi vào cửa, tối đa 2 phụ huynh/mỗi thư mời.

- Thời gian nhận lễ phục: 18h00 ngày 25/10/2019, tại Giảng đường 1. Khi nhận lễ phục phải có CMND, BTC sẽ giữ CMND của sinh viên.

- Thời gian trả lễ phục: 11h30-12h30, ngày 26/10/2019, tại bên hông Giảng đường 1. Sau khi trả đầy đủ lễ phục, SV sẽ nhận lại CMND.

- Sinh viên phải trả lễ phục đúng giờ quy định, nếu trễ giờ SV phải đóng phạt 100.000đ.

- Sinh viên phải giữ lễ phục cẩn thận, mỗi món bị mất SV phải đóng phạt theo đúng định giá của phòng CTSV.

- Sinh viên nào chưa thực hiện 2 khảo sát trong thông báo số 02 thì làm bổ sung GẤP trước ngày 24/10/2019. 

+ Khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp

+ Khảo sát chuẩn đầu ra sinh viên khóa 2015

Mọi thắc mắc liên hệ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..