Thông báo v/v khảo sát đầu ra khóa học đối với hệ CNTN tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

 THÔNG BÁO

V/v khảo sát đầu ra khóa học đối với hệ CNTN tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

   Nhằm nâng cao chất lượng và phát triển nội dung đào tạo cũng như bổ trợ thêm các kỹ năng cần thiết dành cho sinh viên trong suốt khóa học, khoa Hóa học tiến hành lấy ý kiến sinh viên hệ CNTN vừa tốt nghiệp đợt tháng 9/2019.

   Đây là bước lấy ý kiến mang tính chất rất cần thiết và quan trọng đối với khoa. Vì vậy, khoa Hóa thông báo đến sinh viên hệ CNTN tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 tiến hành khảo sát theo các link tại đây.

Thời gian khảo sát: từ 17/10/2019 - 24/10/2019