Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa lý 2 lớp 17HOH21 và 17HOH22

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học BT Hóa lý 2 lớp 17HOH21 và 17HOH22

   Thứ 2 (23/9/2019), BT Hóa lý 2 lớp 17HOH21 và 17HOH22 được nghỉ. Tuần sau, lớp học lại theo thời khóa khóa biểu.