Thông báo v/v nghỉ học môn Hóa vô cơ 1 lớp 18HOH_TN và 18HOH2

 THÔNG BÁO

v/v nghỉ học môn Hóa vô cơ 1 lớp 18HOH_TN và 18HOH2

Tuần 23/9/2019, do GV bận đi công tác nên lớp 18HOH_TN (thứ 2, 23/9) và lớp 18HOH2 (thứ 3, 24/9) sẽ nghỉ học môn Hóa vô cơ 1.