Thông báo số 1: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân hóa học đợt tháng 9 năm 2019

 THÔNG BÁO SỐ 1

V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân hóa học đợt tháng 9 năm 2019

   Khoa Hóa thông báo đến sinh viên khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp trong đợt tháng 9/2019 thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cấp khoa:

- Thời gian: ngày 26/10/2019 (thứ 7)

- Địa điểm: Giảng đường 1

   Các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho buổi lễ sẽ thông báo trong các thông báo tiếp theo.