Thông báo v/v nghỉ học một số môn ngày 17/11/2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học một số môn ngày 17/11/2018

Ngày thứ 7 (17/11/2018), khoa Hóa tổ chức ngày truyền thống khoa Hóa học. Do đó, một số môn học dưới đây được nghỉ để sinh viên có thể tham gia các hoạt động.

- Vật liệu vô cơ

- Bài tập hóa hữu cơ 2, lớp 16HOH-TN

- Thực tập hóa lý 2, nhóm 2

- Thực tập hóa phân tích 1, nhóm 17HOH1B. Học bù vào chủ nhật (18/11), lúc 7h30.