Thông báo v/v học lý thuyết thực tập Hóa lý 2 HK I/2018-2019

THÔNG BÁO

 V/v học lý thuyết thực tập Hóa lý 2 HK I/2018-2019

- Thời gian: thứ 3, ngày 30/10/2018, từ 9h00-11h00

- Địa điểm: Giảng đường 1

- Thành phần: 16HOH1 và 16HOH1TN

Mọi ý kiến phản hồi về thời gian học gửi về địa chỉ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hạn cuối là 12h00 ngày 25/10/2018 (thứ 5).