Thông báo điều chỉnh lịch học môn Tổng hợp thuốc thông minh ngày 20/10/2018

THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch học môn Tổng hợp thuốc thông minh ngày 20/10/2018

Ngày 20/10/2018, trường tổ chức tuyển sinh cao học nên trưng dụng các phòng học ở dãy nhà C và nhà F. Do đó, môn Tổng hợp thuốc thông minh sẽ chuyển sang học vào chủ nhật (21/10/2018), từ 9h00, tại phòng E.301.