Thông báo thời khóa biểu HK2/2021-2022 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa học khóa 2018, 2019, 2020

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2021-2022 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa học

khóa 2018, 2019, 2020

THỜI KHÓA BIỂU (Mỗi lớp 1 sheet)

- Thời gian ĐKHP: Từ 9h00 ngày 16/12/2021 đến 18h00 ngày 17/12/2021.

Lưu ý:

- SV các khóa 2018, 2019, 2020 sẽ tự ĐKHP trên portal các môn theo thời khóa biểu.

- SV sẽ học theo thời khóa biểu Khoa thông báo, không theo lịch trên portal.

- Môn Pháp văn chuyên ngành 3: chia lớp giống như môn PVCN2, SV lớp 20HOH_VP lưu ý đăng ký đúng mã lớp.

- Không có đợt hiệu chỉnh ĐKHP nên SV lưu ý đăng ký cho đầy đủ, chính xác.

- Thời gian học: Bắt đầu từ tuần 20/12/2021

- Hình thức: online qua nền tảng zoom

- Thông tin zoom sẽ được gửi vào chủ nhật qua email SV.

* Mọi vấn đề phát sinh, SV liên hệ qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..