Thông báo danh sách dự tuyển CT Cử nhân tài năng khóa 2021_Vòng phỏng vấn

THÔNG BÁO

Danh sách dự tuyển CT Cử nhân tài năng khóa 2021_Vòng phỏng vấn

Những SV có tên trong danh sách dưới đây sẽ tham gia vòng phỏng vấn tuyển sinh CNTN khóa 2021.

- Danh sách chia hội đồng

- Thời gian: 7h30, ngày 06/10/2021 (SV nhóm đầu tiên ở 2 hội đồng vào sớm 10 phút để ổn định)

- Hình thức: phỏng vấn trực tiếp qua Zoom (thông tin zoom đã được gửi qua email)