Thông báo thời khóa biểu HK1/2021-2022 khóa 2021 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK1/2021-2022 khóa 2021 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa học

Thời khóa biểu

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học kỳ: tuần 04/10/2021

- Riêng môn Hóa đại cương 1 sẽ bắt đầu từ tuần 11/10/2021, BT Hóa đại cương 1 bắt đầu từ tuần 18/10/2021.

- Môn Giới thiệu ngành sẽ có lịch học chi tiết sau.

- Nếu có vấn đề thắc mắc, SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..