Thông báo thời khóa biểu HK I/2021-2022 tất cả các chương trình ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2021-2022 tất cả các chương trình ngành Hóa học

* CHÍNH QUY

- Khóa 2018

- Khóa 2020

* CHẤT LƯỢNG CAO

* VIỆT-PHÁP

***

LƯU Ý:

- Thời gian bắt đầu học kỳ:

   + CT Chính quy đại trà và CNTN: tuần 13/9/2021

   + CT Việt-Pháp và Chất lượng cao: tuần 06/9/2021

 - Đăng ký học phần:

    + Sinh viên CT Chính quy đại trà và CNTN các khóa 2020, 2019, 2018,... đăng ký học phần theo thông báo của PDT (tại đây).

    + Sinh viên CT Việt-Pháp và Chất lượng cao sẽ thông báo sau.

 - Khóa 2019 CT Chính quy đại trà, CNTN và CLC học theo TKB hiện tại, không có bổ sung thêm môn lý thuyết mới.

- Đối với các môn thực hành, khi nào SV được quay lại trường học tập trung thì sẽ có thông báo.

- Đọc kỹ những lưu ý được ghi trong file TKB.

- Đối với những môn ở HK2/20-21 SV chưa thi mà được mở lại ở HK1/21-22, SV tự cân nhắc về việc đăng ký.

Mọi thắc mắc SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.