Thông báo lịch học môn Các phương pháp phổ nghiệm khóa 2019 ngành Hóa HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

Lịch học môn Các phương pháp phổ nghiệm khóa 2019 ngành Hóa HK2/2020-2021

Lịch học SV xem tại đây

- Thời gian bắt đầu: Tuần 30/8/2021

- Thông tin room: sẽ gửi vào chủ nhật (29/8/2021)

Mọi thắc mắc SV phản hồi qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..