Thông báo thời khóa biểu các môn học sớm HK1/2021-2022 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa khóa 2018, 2019

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các môn học sớm HK1/2021-2022 CT Việt-Pháp và CLC ngành Hóa khóa 2018, 2019

THỜI KHÓA BIỂU

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: từ tuần 02/8/2021, thời lượng 10 tuần học.

- Thông tin room online sẽ gửi qua email SV vào chủ nhật hằng tuần.

- Mọi vấn đề liên quan, SV liên hệ qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..