Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè NH 2020-2021 CT Chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học kỳ hè NH 2020-2021 CT Chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa học

- Thời khóa biểu

Khóa 2018

Khóa 2019

Khóa 2020

Thông báo ĐKHP

Lưu ý:

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, do đó Khoa sẽ mở một số môn học lý thuyết trong HK hè để giảm tải khi hết dịch cho SV đi học thực tập. Các môn học này sẽ không mở lại ở HK1/2021-2022.

- Môn CHE10026 - Các phương pháp phân tích vật liệu: đây là môn học mới bổ sung từ khóa 2019, là môn học bắt buộc thuộc giai đoạn cơ sở (không phải môn của chuyên ngành Hóa vô cơ, môn CN của HVC đổi tên thành Các PP phân tích vật liệu vô cơ)

- Do HK hè kéo dài 6 tuần, do đó các môn học sẽ được tăng số buổi/tuần. SV xem kỹ mã lớp trong TKB để tham gia các buổi học đầy đủ.

- Trong tình hình dịch bệnh thì các môn học này sẽ tiến hành theo hình thức online trực tuyến.

- Hiện tại PDT không cho phép K2020 đăng ký HK hè. Tuy nhiên, Khoa đang làm việc với PDT về vấn đề này. Khi nào có kết quả, Khoa sẽ thông báo đến SV. Trường hợp PDT không đồng ý thì Khoa sẽ đóng môn Hóa phân tích 1 và Hóa vô cơ 1 trên portal.

* Mọi vấn đề thắc mắc, SV phản hồi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..