Thông báo thời khóa biểu CT Việt-Pháp và Chất lượng cao ngành Hóa học khóa 2020 HK3/2020-2021

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu CT Việt-Pháp và Chất lượng cao ngành Hóa học khóa 2020 HK3/2020-2021

- CT Việt-Pháp

- CT Chất lượng cao

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học kỳ: 31/5/2021

- Học phần lý thuyết và bài tập sẽ học online. HP thể dục và thực hành sẽ tạm ngưng đến khi có thông báo mới.

- Thông tin phòng học online giáo vụ sẽ gửi qua email SV vào chủ nhật hàng tuần. SV lưu ý kiểm tra eamil để nhận thông tin kịp thời.

- PDT sẽ đăng ký học phần cứng cho SV khóa 2020. SV lưu ý vào portal để kiểm tra kết quả ĐKHP và xem mã lớp.

- Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..