Thông báo thời khóa biểu HK3/2020-2021 khóa 2019 CT Việt-Pháp và Chất lượng cao ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK3/2020-2021 khóa 2019 CT Việt-Pháp và Chất lượng cao ngành Hóa học

- K2019_CLC

- K2019_VP

Lưu ý:

- Phòng học sẽ thông báo sau.

- Thời gian bắt đầu học kỳ: 03/5/2021, một số buổi học bắt đầu trễ hơn được ghi chú trong TKB.

 

HỌC LÝ THUYẾT THỰC TẬP MÔN THỰC TẬP HÓA LÝ 1 (19HOH_CLC và 19HOH_VP)

- Thời gian: 13h00, ngày 04/5/2021

- Địa điểm: Thông báo sau

- Sinh viên xem các video hướng dẫn thí nghiệm tại đây (gồm 4 video)