Thông báo v/v thay đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB

Do GV bận việc ngày thứ 4 nên GV đề nghị đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB:

- Thời gian: thứ 6, tiết 6-8

- Địa điểm: Phòng D106

- Thời gian bắt đầu: thông báo sau (Số lượng SV còn biến động do còn hiệu chỉnh ĐKHP sau khi có điểm thi)