Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HKII/2020-2021 và TKB cập nhật

THÔNG BÁO

Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HKII/2020-2021 và TKB cập nhật

Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp

- CHE10105 - Tổng hợp hữu cơ (lớp 18HOH_TN)
- CHE10126 - Tổng hợp hóa dầu
- CHE10221 - PP tính ứng dụng trong HH
- CHE10222 - Điện hóa học ứng dụng
- CHE10224 - Phân tích ô nhiễm môi trường khí
- CHE10303 - Phân tích sắc ký (lớp 18HOH_TN)
- CHE10017 - Thực tập hóa vô cơ 1
- CHE10406 - Các PP phân tích vật liệu (lớp 18HOH_TN)
- CHE10520 - (Nano) composit polyme
- CHE10524 - Biến tính polyme

THỜI KHÓA BIỂU CẬP NHẬT
Khóa 2018
Khóa 2019
 
LƯU Ý:
- Môn Hóa học ứng dụng và thực tập hóa học ứng dụng, tuần 08/3 chưa bắt đầu học, SV theo dõi kế hoạch học tập trên web khoa.
- Các môn thực tập chuyên ngành sinh viên theo dõi trên web khoa hoặc từ GV phụ trách môn học, khi nào có thông báo thì mới học.
- Thời gian bắt đầu học bài tập và thực tập của khóa 2019 sẽ thông báo sau.
- Môn Hóa lượng tử do chưa có điểm thi nên tuần sau chưa bắt đầu học, SV theo dõi thông báo trong thời gian tới.