Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN (cập nhật)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN (cập nhật)

- KHÓA 2018

- KHÓA 2019

- Kế hoạch học tập NH 2020-2021

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học tập trung: bắt đầu từ 08/3/2021 (đối với tất cả các khóa CT Chính quy và CNTN)

- Môn Khóa luận tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp SV khóa 2017 không đăng ký trên portal,  Khoa sẽ có thông báo xét làm ĐTTN, sau khi có kết quả xét sẽ gửi danh sách cho PDT.

- SV khi đi học lại lưu ý khai báo y tế đầy đủ theo link tại đây.

- Mọi vấn đề phát sinh, SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ, giải đáp.