Thời khóa biểu môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2020-2021

   Khoa Hóa học                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

   Sinh viên khóa 2020, khoa Hóa học tham gia học môn Giới thiệu ngành, HK1/2020-2021 theo dõi lịch học chi tiết trong các link bên dưới.

   Mỗi nhóm lớp lớn sẽ chia thành các nhóm để thực hiện đề án cho môn học.

   Sinh viên xem kỹ thông tin về địa điểm và thời gian học theo mỗi nhóm lớp.

- Thời gian: Buổi sáng: 08h00 - 11h00 ; Buổi chiều: 13h30 - 16h30

- Bắt đầu học từ ngày 23/10/2020 (lịch học riêng mỗi nhóm lớp, xem TKB bên dưới)

*Chia thành 4 nhóm lớp như sau:

+ Nhóm lớp H1: từ nhóm 01 đến nhóm 15 (SV các lớp 20HOH1, 20HOH2 và 20HOH1TN)

                Link danh sách H1

+ Nhóm lớp H2: từ nhóm 16 đến nhóm 29 (SV các lớp 20HOH1, 20HOH2 và 20HOH1TN)

               Link danh sách H2

+ Nhóm lớp H3: từ nhóm 30 đến nhóm 47 (SV các lớp 20CKH-1, 20CKH-2 và 20CKH-3)

              Link danh sách H3

+ Nhóm lớp H4: từ nhóm 48 đến nhóm 62 (SV các lớp 20HOH_CLC1, 20HOH_CLC2 và 20HOH-VP)

              Link danh sách H4

(SV click vào Link danh sách tương ứng để xem danh sách sinh viên mỗi nhóm)

* Thời khóa biểu học chi tiết

   - TKB Nhóm lớp H1 xem Link1

   - TKB Nhóm lớp H2 xem tại Link2

   - TKB Nhóm lớp H3 xem tại Link3

   - TKB Nhóm lớp H4 xem tại Link4

   (SV click vào từng Link đính kèm để xem TKB theo nhóm)

* LƯU Ý:

 + Vì môn Giới thiệu ngành của sinh viên khoa Hóa học là môn học gồm nhiều chuyên đề, kỹ năng nên sẽ có lịch học và lịch sinh hoạt riêng biệt so với TKB của trường.

 + SV liên quan phải thường xuyên theo dõi thông báo về môn học tại website khoa Hóa học (www.chemistry.hcmus.edu.vn)

 + Về nội dung và tài liệu học tập, SV sẽ được cung cấp tại lớp

 + SV hoàn tất kích hoạt email SV để sử dụng trong môn học này

 + Mỗi buổi học có điểm danh SV vào 15 phút đầu giờ và cuối giờ

 + SV có mặt trước 15 phút giờ học để ổn định và điểm danh

Mọi thắc mắc liên quan, Sinh viên liên hệ email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., với tiêu đề email <GTN2020>

 (sử dụng email sinh viên để liên hệ)