Thông báo thời khóa biểu CT Việt-Pháp và CT Chất lượng cao ngành Hóa học HK 1/2020-2021

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu CT Việt-Pháp và CT Chất lượng cao ngành Hóa học HK 1/2020-2021

(khóa 2019, khóa 2020)

Thời khóa biểu:

- CT Việt-Pháp 

- CT Chất lượng cao ngành Hóa học

* Một số điều cần lưu ý:

- Từ NH 2020-2021, CT Việt-Pháp và CT Chất lượng cao ngành Hóa học sẽ học 3HK/năm.

- Thời gian bắt đầu HK1/2020-2021: Ngày 12/10/2020.

- Khóa 2020 CT chất lượng cao ngành Hóa học chia 2 lớp, danh sách chia lớp sẽ có thông báo sau.

- SV học các môn lý thuyết, bài tập tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Môn thực hành và thể dục sẽ theo địa điểm cụ thể trong thời khóa biểu.

- Môn Hóa đại cương 1 (đ/v lớp 20HOH_VP và 20HOH_CLC) và môn Anh văn chuyên ngành 1 (đ/v lớp 20HOH_CLC) sẽ bắt đầu học từ tuần 19/10/2020.

- Thời gian bắt đầu học "BÀI TẬP (BT)" sẽ có thông báo sau (Phải học lý thuyết trước rồi mới học bài tập).

- Lớp 19HOH_VP sẽ nghỉ học môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin ngày thứ 4 (14/10) do GV có việc bận.

---> Mọi ý kiến thắc mắc SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (giáo vụ) để được hỗ trợ.