Thông báo v/v danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp và cập nhật thời khóa biểu khóa 2017, 2018 ngành Hóa học

THÔNG BÁO

V/v danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp và cập nhật thời khóa biểu khóa 2017, 2018 ngành Hóa học

* DANH SÁCH MÔN HỌC KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG MỞ LỚP:

Tên môn học Lớp
CHE10001 - Các phương pháp phổ nghiệm
 
18HOHB
CHE10013 - Thực tập hóa lý 1
 
18HOHB
CHE10015 - Thực tập hóa phân tích 1
 
18HOHB
CHE10018 - Thực tập hóa vô cơ 2
 
18HOHB
CHE10101 - Hóa học lập thể hữu cơ
 
1
CHE10103 - Cơ chế phản ứng hữu cơ 2
 
1
CHE10107 - Seminar chuyên ngành Hóa Hữu cơ
 
1
CHE10121 - Kỹ thuật hóa hữu cơ
 
1
CHE10126 - Tổng hợp hóa dầu
 
1
CHE10201 - Hóa lượng tử ứng dụng
 
1
CHE10202 - Hóa học xúc tác
 
1
CHE10205 - Thực hành hóa lý chuyên ngành 2
 
1
CHE10220 - Hóa học dầu mỏ
 
1
CHE10222 - Điện hóa học ứng dụng
 
1
CHE10328 - Hoá học nước thải - Kỹ thuật xử lý nước
 
1
CHE10407 - Seminar chuyên ngành Hóa vô cơ
 
1
CHE10421 - Giản đồ pha
 
1
CHE10427 - Thực tập hóa vô cơ chuyên ngành 2
 
1
CHE10428 - Lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học
 
1

* CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU:

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Việt-Pháp (K17, K18)

* LƯU Ý:

- Môn Tổng hợp hữu cơ và Hóa hữu cơ 2 (lớp 18HOH_TN) sẽ bắt đầu học từ tuần 21/9/2020 do GV bận việc.

- Môn Anh văn chuyên ngành 2 (lớp 18HOH_TN) sẽ học 2 buổi song song, riêng buổi ngày thứ 3 sẽ bắt đầu từ tuần 28/9/2020.

- Môn Tổng hợp thuốc thông minh sẽ thông báo ngày học sau.

- Môn Thực tập hóa học ứng dụng sẽ có thông báo kế hoạch TT riêng.

- Các môn thực tập chuyên ngành (Phân tích, Polyme, Hóa dược) SV chờ thông báo của Trưởng thực tập.

- Hiện tại chưa có đầy đủ điểm thi của HK II/2019-2020 nên Khoa chưa xét làm đề tài tốt nghiệp, sẽ có thông báo nộp đơn sau.

* Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.