Thông báo thời khóa biểu HK I/2020-2021 khóa 2017, 2018, 2019 ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2020-2021 khóa 2017, 2018, 2019 ngành Hóa học (Đại trà, CNTN, Việt-Pháp)

* Đại trà, CNTN:

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Khóa 2019

* Việt-Pháp

LƯU Ý:

- Các môn thực tập chuyên ngành GV phụ trách sẽ sắp xếp lịch và thông báo với lớp sau.

- Thời gian bắt đầu học các môn thực tập cơ sở có chi tiết trong TKB. Đối với các môn thực tập mở học lại đối với khóa 2018, số lượng đăng ký tối thiểu là 40SV thì mới mở lớp.

- Thời gian bắt đầu học bài tập các môn cơ sở sẽ thông báo sau.

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình ĐKHP, SV liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..