Thông báo v/v kế hoạch học thực tập hóa học ứng dụng HK II/2019-2020

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch học thực tập hóa học ứng dụng HK II/2019-2020

Sinh viên đăng ký môn Thực tập hóa học ứng dụng thì xem danh sách chia nhóm và thời gian, địa điểm học của các chuyên đề trong file đính kèm tại đây.

Lưu ý: Thời gian học chuyên đề Hóa vô cơ trùng vào khoảng thời gian thi cuối kỳ của các môn học đợt 1 và đợt 2 nên có thể sắp tới sẽ có điều chỉnh ngày học để không trùng ngày thi.