Thông báo thời khóa biểu giảng dạy tập trung từ tuần 18/5/2020 ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu giảng dạy tập trung từ tuần 18/5/2020 ngành Hóa học

Như thông báo trước, từ tuần 18/5/2020 các môn học do Khoa Hóa phụ trách sẽ chuyển sang dạy và học theo hình thức truyền thống tại Trường. Sinh viên xem thời khóa biểu để cập nhật lại phòng học.

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- CT Việt-Pháp

- Lớp 19HOH_CLC

Lưu ý:

- Kế hoạch cụ thể của môn Hóa học ứng dụng và TT Hóa học ứng dụng sẽ thông báo sau.

- Bài tập Hóa hữu cơ 1 khóa 2018 bắt đầu học từ tuần 18/5/2020.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.