Thông báo thời khóa biểu các môn học giảng dạy trực tuyến HK II/2019-2020

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các môn học giảng dạy trực tuyến HK II/2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU

Lưu ý:

- SV xem danh sách môn học triển khai giảng dạy trực tuyến và thời gian học trong file trên.

- Thời gian bắt đầu học bài tập sẽ thông báo sau.

- Tất cả SV từ khóa 2018 trở về trước phải vào kiểm tra lại kết quả ĐKHP.

- Sau thời gian hiệu chỉnh ĐKHP học online, giáo vụ sẽ thông báo danh sách sinh viên từng lớp/từng môn đến SV.

- SV tham gia đúng lớp đã đăng ký và vào lớp đúng thời gian trong thời khóa biểu.

- SV phải thường xuyên kiểm tra email sinh viên.

- Mọi vấn đề cần hỗ trợ, SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..