Thông báo Thời khóa biểu CT Việt-Pháp HK II/2019-2020_Chính thức

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu CT Việt-Pháp HK II/2019-2020_Chính thức

Việt-Pháp

Kế hoạch giảng dạy và học tập

Lưu ý:

- Khóa 2019:

+ SV xem kế hoạch môn TTHDC1 tại đây. TTHDC1 sẽ học tại PTN nhà A, cơ sở Linh Trung. Riêng bài số 1 sẽ học tại phòng máy 4.1/4.2-Nhà điều hành.

+ Môn Xác suất thống kê sẽ bắt đầu từ tuần 09/3/2020.

- Khóa 2018:

+ Thực tập Hóa lý 1 bắt đầu từ tuần 10 (20/4/2020)

+ Phòng học môn Pháp văn giao tiếp 3 sẽ thông báo sau.

- Khóa 2016: Ngày 19/2/2020, Pháp văn 8 học tạm 1 buổi tại phòng B.41, sau đó học theo TKB.