Thông báo thời khóa biểu HK II/2019-2020 (dự kiến)

 THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK II/2019-2020 (dự kiến)

* Ngành Hóa học:

- Khóa 2016 + 2017

- Khóa 2018

* Chương trình Văn bằng đôi Việt-Pháp (4 khóa)

* Lớp 19HOH_CLC

* Kế hoạch giảng dạy

Lưu ý:

- Lớp 18HOH_TN học các môn lý thuyết, bài tập tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

- Thời gian bắt đầu học kì:

+ Khóa 2019: ngày 24/2/2020

+ Khóa 2016, 2017, 2018: ngày 17/2/2020