Thông báo lịch học ngày 21 và 22/9/2019, môn Giới thiệu ngành đối với ngành Hóa học Việt-Pháp, Hóa học CLC, CNKT Hóa học

Khoa Hóa học                                                                            Tp. HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2019

Đ/v LỚP HÓA HỌC VIỆT PHÁP, CHẤT LƯỢNG CAO, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2019

   Sinh viên các lớp Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Hóa học Việt - Pháp, Hóa học Chất lượng cao (Nhóm lớp C1 và C2) theo dõi lịch học môn GTN cập nhật cho ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2019 theo link tại đây.

Lịch học mới có thay đổi so với lịch học thông báo trước.

Sinh viên chú ý xem kỹ lịch học và có mặt trước giờ học 15 phút để điểm danh.