Thông báo v/v TKB HK1/15-16 cho SV K2014

                THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK1_2015-2016

                                (Dành cho SV khóa 2014)

1. Học kỳ 1 năm học 2015-2016 sẽ bắt đầu từ ngày 07/9/2015

2. Thời khóa biểu sẽ cập nhật phòng học trên hệ thống portal và web khoa sau.

Sinh viên xem TKB chi tiết tại đây

3. Chú ý các môn Hóa Phân tích 1Hóa vô cơ 1 sẽ bắt đầu học từ ngày 14/9/2015. SV lưu ý thực hiện đúng thông báo.

                                                                                                 Người đăng: ThaoLy