Thông báo v/v thời gian bắt đầu học môn Hóa lượng tử khóa 2018 ngành Hóa học

 THÔNG BÁO

V/v thời gian bắt đầu học môn Hóa lượng tử khóa 2018 ngành Hóa học

Môn Hóa lượng tử của các lớp 18HOH1, 18HOH2, 18HOH_TN và 18HOH_VP sẽ bắt đầu học từ ngày 07/10/2019.