Thông báo lịch học môn Giới thiệu ngành Hóa học khóa 2019

 THÔNG BÁO

Lịch học môn Giới thiệu ngành Hóa học khóa 2019

   Thông báo này áp dụng cho các lớp thuộc ngành Hóa học, ngành CLC_Hóa học, ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học và CT Văn bằng đôi Việt-Pháp khóa 2019.

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH

* Danh sách chia nhóm và phòng học sẽ thông báo sau.

Mọi phản hồi liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..